Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Rose Spirit Medicine

Healing power within

Pust inn livet

- om stress og avspenning-

"Har du sett sjelen min?"


Den glapp fra meg et sted på veien-

jeg løp så fort

måtte ha ting unnagjort

du vet:

stå på, stå på!

Plikten kaller

til du faller...


Har du sett sjelen min?


Plutselig sa det stopp-

jeg orket ikke se opp

lå som en filledukke

i min krukke

du vet:

heihå, heihå!

Sammenstuet og gjennomskuet


Har du sett sjelen min?


(R.N Grødal - Påfyll til livets krukke)


"Both sides now..."

(en av de vakreste og tristeste sangene jeg vet. Nydelig tekst til ettertanke...)

https://www.youtube.com/v/X7e8fH04atQ

"Hvis du søker innover

til stillheten inni deg selv,

vil du finne

din fred i verden......"

(Lene Rose)


Det finnes mange gode bøker om selvutvikling, avspenning og helse der ute i litteratur-jungelen. Sjelden jeg liker eller kan si meg enig i en hel bok fra perm til perm, men jeg har opp gjennom årene funnet meg et par "bibler" jeg har trykket til mitt bryst. Det er mange kloke og ydmyke mennesker der ute som har mye visdom å formidle....


Du entrer nå en stressfri sone.........

I 2003 kom jeg over en spennende og inspirerende bok "STRESS" av Andries J Kroese, professor i karkirurgi. Jeg blir alltid glad, stolt og takknemlig hver gang noen fra den medisinske, akademiske, forskningsbaserte verden husker hvor vi egentlig kommer fra og som i tillegg formidler det offentlig i bøker... At det isolerte syntetiske aldri kan erstatte det helhetlige naturlige.....Jeg fant veldig mye bra i denne boken, han har mange av de samme synspunkter jeg selv har på helse, livskvalitet, stressreduksjon og livsførsel. Anbefales! Plukk det som fenger deg - her er et utdrag:


"STRESS - meditasjon, yoga og avspenningsteknikker"

(Utdrag fra boken, 2.opplag 2003)


"I over 30 år som lege og kirurg har jeg fått førstehåndskjennskap til mennesker i krise. Et sykehus er et fortettet sted med stress for både pasienter og personale. Når man arbeider med pasienter, kan feil egentlig ikke akspeteres. Dessuten er det medisinske miljø, spesielt det akademiske, konkurransepreget. Som universitetslærer ser jeg med bekymring på hvordan unge kolleger allerede er fastlåst i stressbetont atferd. Personlig har jeg erfart behovet for ro og balanse i en hektisk hverdag. Meditasjon er medisin for akkurat det."


"Selv lærte jeg om meditasjon og yoga for første gang da jeg tok et års pause i min kirurgutdannelse i 1969 og reiste til India. Jeg var fornøyd med livet, men hadde siden tenårene hatt en følelse av at noe manglet. Jeg tenkte ofte: "Er dette alt?" Mine barndomsår i i en japansk konsentrasjonsleir gjorde muligens at jeg fra ung alder stadig lurte på hvorfor det var så mye lidelse i verden. Etter å ha lest endel om Østens filosofi reiste jeg til India for å lete etter noen svar. Jeg fant et fattig land, med en mektig kultur, nydelige mennesker og variert, eksotisk natur. Og jeg møtte noen kloke menn som fortalte om meditasjon og yoga - praktiske og logiske metoder som er basert på flere tusen års mental forskning."


"Jorden er en stor stresskule. Verden koker, mens millionbyer vokser og fattigdommen øker. Hvor skal vi gå, hvis vi ikke ønsker å rømme og heller ikke vil bli dradd inn i heksegryten? Det eneste vi kan gjøre, er å gå innover."

"Det er uoppmerksomhet som skaper det meste av lidelse og stress i verden. Vi er nå kommet såpass langt i evolusjonen at vi må forstå at jungelfasen er over. Det finnes få farlige dyr som er en virkelig trussel mot oss, og egentlig er det nok mat, husrom og klær til oss alle. Likevel er våpen noe av det viktigste vi produserer til tross for fattigdom og elendighet over alt. Dette skyldes manglende oppmerksomhet på det vi driver med, og at vi ikke skjønner vår egen rolle i helheten. Fordi vi ikke vet hvem vi er, misoppfatter vi vår egen rolle. På grunn av en dyp angst har de aller fleste en følelse av at det dreier seg om jeg mot de andre: Jeg som person, som klubb, som forening, som by, som nasjon, som sekt, som religion, som rase, som rik eller fattig osv. Så lenge vi opplever oss selv som et isolert fragment og har et dualistisk livssyn - jeg mot de andre - blir det stress og konflikter."


"Større oppmerksomhet om det vi gjør og ikke gjør, kan hjelpe oss mot stress og en rekke andre problemer. Fordi vi er så uvante med å være oppmerksomme, må vi trene oss opp i det. Oppmerksomhetstrening(OM) kan hjelpe oss med å begynne å tenke og handle helhetlig. Oppmerksomhetstrening er en måte å tappe fra en universell visdom på, noe som vi alle har inne i oss. Som følge av dette kan vi begynne å tenke mindre fragmentert. "


"Vi må bli oss bevisst når tilværelsen er blitt slik at vi ikke lenger lever, men livet bare blir levd. Det som kjennetegner stress, er følelsen over å ikke ha kontroll over en livssituasjon. Mange legger skylden på manglende kontroll og stress på eksterne forhold og tenker: "Hvis bare ditt eller datt hadde vært litt annerledes, hadde ting vært så mye greiere."Poenget er at ting verken er annerledes eller uungåelige. Ting er som de er, og vi må selv ta ansvar for det som skjer oss. Måten vi reagerer på stressutløsende faktorer, avgjør om stress blir plagsomt og helsefarlig."


"Jeg har ofte stilt mange spørsmål, sannsynligvis for mange. En meditasjonslærer

hjalp meg til å stille færre spørsmål. Da jeg spurte ham: "Hva er døden?" svarte han: "Finn først ut hva livet er." Vi må først bli kjent med det som er aktuelt i nuet, før vi filosoferer oss bort fra vår situasjon her og nå. Og det er akkurat det oppmerksomhetstrening(OM) lærer oss."

"Oppmerksomhet defineres som å være bevisst tilstede i øyeblikket. I nuet stanser psykologisk tid, selv om den kronologiske tiden tikker videre. Der gruer vi oss ikke for fremtiden, og vi grubler heller ikke over det som har vært. Stressopplevelser skjer bare i tid. I nuet er vi i en tilstand av inaktivitet, noe som raskt fører til avspenning. Etter å ha fått sinnsro, er det mulig å slå av autopiloten og velge stressreduserende handling. Dessuten kan vi ved å bringe oppmerksomhet til stresspregede situasjoner, få innsikter som gir oss muligheter til å forandre stressfremkallende adferd på lengre sikt. Vi lærer å skifte synsvinkel for å oppdage hvordan forutinntatte meninger kan stå i veien for å se det som egentlig er. For eksempel kan en sykdom bli atskillig mer alvorlig på grunn av de (mis)oppfatninger vi har om den. "


"Få kroniske sykdommer helbredes til tross for at det har vært en enorm utvikling innenfor medisinen. Vi behandler stort sett symptomer og ikke hele pasienten., delvis fordi moderne medisin fortsatt er for lite praktisk opptatt av dette og fordi pasienten selv ikke er villig til å ta ansvar for sin livskvalitet. Som karkirurg behandler jeg til daglig pasienter med tette pulsårer på grunn av åreforkalkning, noe som i stor grad er relatert til livsstil og stress. Behandlingen består ofte av en "by-pass"-operasjon, hvor vi legger en ny åre rundt en forstoppet pulsåre. Med andre ord går vi utenom problemet, det vil si åreforkalkningsproppen som tetter igjen pulsåren. Vi helbreder ikke pasienten - vi gjør ikke ham eller henne hel.Det skyldes ikke bare manglende vilje av pasienten, men også manglende kunnskap og selvinnsikt. "


" Medisinsk forskning har gjort store tekniske fremskitt, men viktige spørsmål om livet, som er nødvendige for å forstå oss selv og naturen helhetlig, har menneskene ennå ikke svaret på. Vi vet jo ikke engang hva tanker er, selv om vi alle har dem. Jordboere har vært på månen, men de vet egentlig ikke hvem de er. Som oftes føler vi oss som et isolert fragment istedetfor en manifestasjon av helheten. Viktige verdensproblemer prøver vi å løse på en ineffektiv, fragmentert måtes. Dette gjelder også helsesektoren. Helsepolitikk bærer fortsatt mye preg av å være sykdomspolitikk, selv om ordet helse stammer fra helhet."


"De fleste mennesker ønsker å ta ansvar for sitt eget liv, bare de vet hvordan. Å ta ansvar betyr å kunne svare - i denne sammenhengen vil dette si å svare på stressfaktorer! Oppmerksomhetstrening kan lære oss kunsten å surfe på livets bølger istedenfor å drukne i dem - det vil si vi begynner å bruke daglige utfordringer til personlig vekst."

På "Stress Reduction and Relaxation Program" (SR&RP)-kursene til legen Jon Kabat-Zinn i USA" kommer syke og stressede mennesker som ofte er oppgitt på andre institusjoner. "Likevel sier Kabat-Zinn til dem:"Det er mer godt enn galt ved deg. Du lever og puster - og det er jo et mirakel i seg selv! Dessuten får du muligheten til å lære å takle stress på en hensiktsmessig måte." Under hele kurset blir det fokusert på det som er positivt hos pasienten. De lærer å slappe av og være tilstedet i nuet, selv om situasjonen her og nå er vanskelig. Det som er negativt observerer man bare, og lar det så seile sin egen sjø. Pasienten blir minnet på at de kjenner seg selv bedre enn deres leger, sykepleiere og psykologer gjør. Av den grunn må de ta endel av ansvaret for sin egen helse. Gjennom OM lærer de å lytte bedre til signalene fra kroppen. Dette er nødvendig for å kunne få innsikter i sine fysiske og psykiske muligheter. Ved å engasjere seg mer aktivt i sin egen skjebne, får pasientene ofte større selvtillit, noe som igjen er en viktig del av helbredelsesprosessen."


"For å forandre noe vi ikke liker i verden, må vi starte på enkeltmenneskets nivå - ikke i politiske programerklæringer. Derfor ville det være hensiktsmessig å starte med meditasjon i barnehager og skoler. De fleste barn og studenter vil synes det er morsomt å gjøre dette sammen med en lærer noen minutter hver dag. Ifølge spesialpedagoger er det allerede store stressproblemer blant skoleelever. De burde få sjansen til å lære av å observere pusten i magen. Å starte med stressreduksjon i en tidlig alder kan muligens forebygge en del unødvendige konflikter."


"Hvis vi ønsker oss et liv uten stress, må vi først og fremst leve i harmoni og fred med andre. Veien og målet er det samme: Hvis vi ønsker fred, må vi oppføre oss fredelig. OM er et godt hjelpemiddel for enkeltmennesker som innser at de må ta ansvar for egen helse - helhet. Vi begynner med å lære avspenning og det fører oss gradvis til vår bakgrunn av stillhet - fred. Vi er av den og i den - den er vårt hjem.

Meditasjon er en gave og gir oss en forankring i noe trygt. Det er ikke vanskelig, når vi bare får kontakt med pusteankeret. Da får vi ro. Resten går av seg selv - vi går med strømmen - vi er ikke i veien for vår egen utvikling.

Stopp, se, aksepter, la gå!"

"Den vietnamesiske zenmesteren Thich Nhat Hahn sier: "Peace is every step." - "Hvert skritt er fred." Fred er ikke noe vi skal bestemme oss for å få en eller annen gang, når vi bare....Fred er her og nå - ved hvert skritt vi tar - hvis vi bare åpner oss for den..."


(hentet fra boken "Stress", Andries J Kroese)


Kjærlighetens evige hav

https://www.youtube.com/v/TOrdxXQyU7o


Burnout


Jeg lærte å tenke at frihet

var noe andre gav meg......

inntil jeg lærte at det jeg trengte

var ganske enkelt tillatelse til å bruke den friheten,

at ingen andre enn JEG SELV

kunne gi den til meg.


Jeg har brukt hele livet mitt

til å vente,

på at noen skulle sette meg fri.

Jeg kunne ikke vokse.

Jeg visste ikke

at nøkkelen var i

MIN EGEN spesielle hånd.....


(Unn Bostad)

*

"Hvis du bare visste

hvor befriende

det er å puste dypt,

ville du gjort det

hele tiden..."

(Lene Rose, copyright)


"Ikke stress,

du blir bare så sliten..."


Lene Rose

"Alle mennesker

kan spore sin røtter

tilbake til det store treet

som kalles fred."

(Indiansk ordspråk)