Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Rose Spirit Medicine

Healing power within

Ord på veien

Selv om jeg er overbevist om at lyset og kjærligheten eksisterte lenge før ordet, er ord en fantastisk gave vi mennesker kan kommunisere med og bli kjent gjennom. Når vi ser og hører hvordan mange i dag - bevisst eller ubevisst - bruker ord til å såre hverandre, skape frykt, usikkerhet og ufred, blir det opp til den enkelte å velge ord som kan skape fred, håp, kjærlighet og trygge, ærlige relasjoner. Det heter ordvalg fordi hvilke ord du velger faktiske er ditt valg. Jeg har her plukket flere sitater fra mennesker som har valgt å bruke ord for å formidle visdom og kjærlighet, som jeg håper du kan ha glede og inspirasjon av. Det finnes mange ord. Velg deg noen som er nyttige og gir deg en "feel-good"-følelse. Kanskje det smitter!!!!!!


Vær den forandringen du ønsker å se! (Gandhi)


Døm aldri en mann (eller kvinne) før du har gått en mil i hans (hennes) mokasiner. (Indiansk ordspråk)


Hver dag er den første dagen. Hver dag er et liv. (D Hammerskjøld)


Gå tillitsfullt dit dine drømmer fører deg! Lev det livet du har forestilt deg!

(Henry David Thoreau)


Vær ikke redd for avstanden mellom drømmene dine og virkeligheten. Hvis du kan drømme om det, kan du få det til å gå i oppfyllelse! (Belva Davis)


Hvert sekund kan være en ny begynnelse. Det er et valg. Ditt valg! (Clearwater)


Du kan få alt du ønsker deg, bare du ønsker det sterkt nok. Du må ønske det med en kraft som bryter gjennom huden og blir ett med kraften som skapte verden.

(Sheila Graham)

Du har din pensel, du har dine farger, du maler paradiset og lever der.

(Nikos Kazantzakis)


Et hjerte som elsker skjønnheten blir aldri gammelt. (Tyrkisk ordspråk)


Hvis du har kjærlighet i livet, kan det erstatte en del ting du mangler. Hvis du ikke har det, blir det aldri nok uansett hva du ellers måtte ha. (Ann Landers)


Kjærlighet og godhet er aldri bortkastet. De spiller alltid en rolle. De velsigner den som mottar dem, og de velsigner deg, giveren. (Barara De Angelis)


Kjærlighet er et valg du gjør fra det ene øyeblikket til det andre. (Barara De Angelis)


Kjærlighet er en sterkere kraft enn noen annen. Den er usynlig - man kan ikke se eller måle den, men den er mektig nok til å forvandle deg på et blunk og gi deg mer glede enn noe annet materielt. (Barara De Angelis)


Jeg er min egen begrensning. Uten min egen begrensning er jeg. (Gammelt ordspråk)


Du er alt som er til, tankene dine, livet ditt, dine oppfylte drømmer. Du er alt du velger å være. Du er like ubegrenset som det endeløse universet. (Shad Helmstetter)


The truth was already found long ago. (Goethe)


Nature does not hurry, yet everything is accomplished. (Lao Thomson)

Make any moment celestial (himmelsk)!


If we take care of the moments, the years will take care of themselves.

(Maria Edgeworth).


You are never alone or helpless. The force that guides the stars, guides you too.

(PR Sarkar)


If every day is an awakening, you will never grow old. You will just keep growing...

(Gail Sheely)


If there were dreams to sell, what would you buy? (Thomas L Beddoes)


I motvind bygger noen levegg, mens andre bygger vindmøller...


Naturen gir alle mennesker anledning til å bli lykkelige, bare de forstår å benytte den. (Claudius Claudanius, romersk dikter)


Wisdom is the light of the soul, its the love and acceptance of all there is, as
 it is, so begin by loving and accepting yourself, as you are... (Toni)


Gledens hemmelighet er å kunne mestre smerten . (Anais Nin)


Hvis livet gir deg sitroner, må du lære deg å lage sitronlimonade. (Kinesisk ordspråk)

Du blir aldri ensom, om du er glad i den personen du er alene med..


Et hjem er der du føler deg elsket uten ord....


Spør ikke deg selv hva verden trenger. Spør heller om hva som gjør deg levende, og gå ut i verden og gjør det. For det verden trenger er levende mennesker....

(Harald Whitman)


If you will look over the wise and the great and the useful, you will find them down close to the ground. (Luther Burbank)

To know how cherries and strawberries taste, ask children and birds. (Goethe)


"He who wishes to explore Nature

must tread her books with his feet."

Paracelsus


I suspect that the children plucks its first flower with an insight into its beauty and significance which the subsequent botanist never retains (Henry David Thoreau)


How can we expect to understand Nature unless we accept like children these her smallest gifts? (Henry David Thoreau)


In Nature I can walk, and recover the lost child that I am without any ringing of the bell (Henry David Thoreau)

The followers of science have failed to restore to human spirit its ancient right to come face to face with Nature.... (Goethe)


All plants grow and exist for a reason. When we tie a child down with petty, microcosmic scientific knowledge he loses the freedom to aquire with his own hands macrocosmic wisdom. If children are allowed to play freely in a world that transcendens science, they will develop natural method of farming by themselves.

(Masanobu Fukuoka)


The proper way is to acquire a learning directly from Nature that requires no formal studies. (Masanobu Fukuoka)


The bird seen at first by the children were sacred birds, a harmonius beauty of truth, virtue and beauty. (Masanobu Fukuoka)


I found myself in a schoolroom where I could not fail to see and hear things worth seeing and hearing, where I could not help getting my lesson, for my lesson came to me. (Henry David Thoreau).

Begin to study the little things in your own door yard, going from the known to the nearest related unknown. (Georg Washington Carver)


Funny how we use less sense than birds and animals. (Georg Washingon Carver)


Stop. Take a deep breath. Look at what is right in front of you. How does it feel? (Stephen H Buhner)


There are riches in us that make gold pale in their light. Love that is larger than suns.

A way of life that is a mode of being, a multidimensionality of experience that make books the shadows that they are. I invite you to enter it. Its an easy thing to do. It is all free, all open, all generously bestowed in man. (Stephen H Buhner/Luther Burbank)


The purpose of labor is to learn; when you know it, the labor is over. (Kabir)


Integrity is the state of being whole and undivided. (Stephen H Buhner)


The world is the place of soulmaking. (John Keats)


The wounds in this world are reflected within us. Or..did those outer wounds begin long ago when we locked a part of ourselves away? Who can say just where the reclamation of the world begins?

(Stephen H Buhner)

When we were one or two years old we had what we might visualize as 360-degree personality. Energy radiated out from all parts of our body and all parts of our psyche. A child running is a living globe of energy. We had a ball of energy, all right; but one day we noticed that our parents didn`t like certain parts of the ball. (Robert Bly)


The teachers told us quietly the way of experts had become a tricky way. They told us it would always be fatal to our arts to misuse the skills we had learned. The skills themselves were merely light shells, needing to be filled out with substance coming from our souls. They warned us never to turn these skills to the service of things seperated from that way. This would be the most difficult thing. (Ayi Kewi Armah)


Nature sees both cereal grains and weeds, and all the animals and microorganisms that inhabit the natural world, as the fruit of the earth. (Masanobu Fukuoka)


When someone truly sees us, and, in caring, urges us into the warmth of loving embrace, we leave the darkness in which we have taken refuge and come once more into the light. (Stephen H Buhner)

"I see the light"


What we are seing is not on the page, even though it appears to be there.

(Henry Bortoft)


If some phenomenon appears in my research, and I can find no source for it, I let it stand as a problem...I might have to let it lie for a long time; but at some moment, years later, enlightenment comes in the most wonderful ways... (Goethe)


All indigenous people gathered their own knowledge of plant medicine directly from the heart of the world, from the soul of the plants. And said they could talk to the plants, and the plants could talk to them, that the plants told them about their use as medicines. This manner of perceptions of diagnoses and healing, is the most ancient humans have known. (Stephen H Buhner)

The intellect is powerless to express thought without the aid of the heart.

(Henry David Thoreau)


It is the marriage of the soul with Nature that makes the intellect fruitful, that gives birth to imagination. (Henry David Thoreau)


Suksess er å leve livet på sin egen måte. (R Sharma)


Nature heals without trying.


Mennesker som har gjennomlevd store lidelser, er som regel personer som utvikler seg til store mennesker. De om er blitt dypt såret i livet, er som regel personer som kan ta inn andres smerte på et øyeblikk. De som har opplevd mye motgang i livet, blir som regel ydmyke, mer medfølende og oppriktige. Det er ikke sikkert vi setter pris på lidelsen når den kommer på besøk, men den tjener oss vel; Den knuser det skallet som omgir hjertet og tømmer oss for de løgnene vi har tviholdt på når det gjelder hvem vi egentlig er, og hvorfor vi er her, og hvordan vår fantastiske verden egentlig fungerer.

(R Sharma)


"A small star"

https://www.youtube.com/v/uO1XjVlNP_w

Der du snubler ligger dine skatter. (Joseph Cambell)


Hjertet lever i øyeblikket og vet at det er der livet skal leves. Hjertet er opptatt av at vi skal heales til helhet, kjærlighet, medfølelse og hjelpsomhet ovenfor andre. Vi blir lykkelige når vi gir og bygger opp under andres vekst og deres vei mot sine mest fantastiske utgaver av seg selv. De største skatter er de som finnes i det indre.

(R Sharma).


Du må vende dine sår til visdom. Hvis du bestemmer deg for det, kan alle hindringer du møter på din vei, bli springbrett til nye muligheter. Gå ikke glipp av de fantastiske mulighetene som motgang, ja, til og med tragedier fører med seg. Ditt liv kan bli enda bedre av det som knuser hjertet ditt. (R Sharma).


I mørke stunder begynner øyet å se. (Theodore Roehtke)

Tingene er aldri så ille som de kan virke. De situasjonene som forårsake mye sorg, er de samme som åpner oss for den styrken, kjærligheten og visdommen vi egentlig er.

(R Sharma)


Å svelge sine følelser skaper sykdom. Husk at vi ser ikke verden slik den egentlig er. Vi ser verden slik vi selv er.(R Sharma)


Når du ber om noe du aldri før har bedt om fra en annen person, og hjertet ditt begynner å slå raskere, det er da du virkelig lever. Når du har lyst å si noe til en annen person og bare tanken på det vekker til livet en hel sverm av sommefugler i magen din, det er da du virkelig lever. Når du gjør noe du aldri har gjort før, men gjennomfører det fordi du vet i ditt innerste at det dreier seg om noe som kommer til å gjøre livet rikere og bedre, det er da du virkelg lever... (R Sharma)


Det ligger en sovende kjempe i hvert eneste menneske. Når denne kjempen våkner, skjer det mirakler. (R Sharma)


Ha tillit til at din timing ikke nødvendigvis er naturens timing. Slapp av i prosessen. Det er ikke meningen at du skal vite alle svarene, i hvert fall ikke her og nå. En del av reisen deier seg om å gi slipp på all frykt for at ting ikke skal utvikle seg slik du vil de skal utvikle seg. Det kan hende universet sender deg en skatt i en uventet innpakning.

(R Sharma)

Vern om dine visjoner, vern om dine idealer, vern om musikken som rører seg i ditt hjerte, skjønnheten som dannes i ditt sinn, skjønnheten som omgir dine fineste tanker, for det er ut fra dette alle herlige tilstander vil vokse , alle himmelske omgivelser; ut fra dette vil din verden omsider bli bygget. (James Allen)


Sett kursen mot en stjerne, så kan du navigere den gjennom hvilken som helst storm. Når du går inn for det du ønsker deg, med kjærlighet og total løssluppenhet, kobler du deg til den energien som har skapt stjernene og havet. En form for magi vil komme inn i ditt liv, og det vil skje ting som trosser dine gamle oppfatninger. Gjør ditt beste og la naturen ta seg av resten. (R Sharma).


To accomplish great things we must not only act, but also dream, not only plan, but also believe. (Anatole France)


Når du gjør ditt beste og engasjerer deg fullt og helt i at resultatet skal bli perfekt, vil Universet støtte deg og sørge for at du får luft under vingene. Universet ser et menneske som strekker seg mot sine idealer, og som gjør sitt beste for å bli det vedkommende er ment å bli. Vi hadde ikke fått personlig kraft som mennesker, hvis det ikke var meningen vi skulle bruke den. (R Sharma)


Litt av duften sitter alltid igjen på hendene til den som gir roser. (Kinesisk ordspråk).


Når du først er blitt bevisst på at noe ikke er som det skal i livet ditt, kan du velge annerledes. Forvirring over tid fører alltid til klarhet. (R Sharma)


I hver eneste vinters hjerte ligger en skjelvende vår. Bak hver eneste natts slør, venter det et smilende daggry. (Kahlil Gibran)

A heroes strenght is measured by his (her) heart.


Først sier du til deg selv hva du ønsker å bli. Deretter gjør du det som må gjøres. (Epiktet)


Alle svar ligger i hjertet ditt. Gå mot din frykt, så vil du lære å fly.

(R Sharma)


Vi får aldri mer enn vi kan bære. Veien fremover er omsorgsfullt tenkt ut for deg, og du kommer absolutt aldri til å få overført mer kunnskap enn det du er klar for å ta inn. Jo mer du er istand til å ta inn dine emosjoner, jo mer vil de fullbyrde seg i deg. Følelser er som et voldsomt regnskyll - de har en begynnelse, et midtparti og en slutt - og etterhvert som du fullender hvert enkel av følelsene dine - det være seg sinne, sorg, bitterhet eller skuffelse - vil du bevege deg gjennom de ulike lagene og etterhvert huske hvem du egentlig er. (R Sharma)


Sjelens skjønnhet stråler ut når et menneske bærer den ene ulykken etter den andre med verdighet. Ikke fordi vedkommende ikke merke dem, men fordi han eller hun har et heltemodig lynne. (Aristoteles)

"H.O.P.E. - Hold On Pain Ends"


"If you fall, I`ll be there - Floor "


"Sometimes the most productive thing you can do is relax." (Mark Black)


"The time to relax is when you don`t have the time for it." (SJ Harris)


"Go easy on yourself. Whatever you do today, let it be enough" (tinybudda.com)


"Take time to do what makes your soul happy."


"Everything heals. Your body heals. Your heart heals. The mind heals. Wounds heal. Your soul repair itself. Your happiness is always going to come back. Bad time don`t last."


" Take all the time you need to heal emotionally. Moving on doesn`t take a day. It takes a lot of little steps to be able to break free from Your broken self."


"Always defend your right to heal at your own pace. You are taking your time. You are allowed to take your time.


"Don`t try to force the rose to bloom. Be patient like the sun who knows that time and wind and rain will make all things ready in due season." (Jacob Nordby)


"Healing comes when we choose to walk away from darkness and move towards brighter light." (DF Uchtdorf)

*

"Self-forgiveness is essential for self-healing."


"The soul always knows what to do to heal itself. The challenge is to silence the mind."(Caroline Myss)


"We repeat what we don`t repair." (C Langley-Obaugh)


"Healing doesn`t mean the damage never existed. It means the damage no longer Controls Our lives."


"Your body`s ability to heal is greater than anyone has permitted you to believe!"


"Don`t wait for someone to bring you flowers. Plant your own garden and decorate your own soul. " (L Burbank)


"The most powerful realtionship you will ever have is the realtionship With yourself." (Steve Maraboli)


"Part of the healingprocess is sharing with other people who care!" (Jerry Cantrell)


"That`s the problem with putting others first. You`ve taught them you come second."


"When you believe in yourself, other people will believe in you too."

"Nourishing yourself is a joyful experience and you are worth the time spent on Your healing." (Louise Hay)


"Wisdom is nothing more than healed pain."


"Trust the wisdom of Your soul. It knows the way."


"Every new day is another chance to change Your life."


"I didn`t change. I just woke up!"


En drømmer er en som bare kan finne veien i måneskinn. Hans (hennes) straff er at han (hun) ser daggryet før resten av verden... (Oscar Wilde)


"Det er et mirakel som skjer hver gang med de som elsker; jo mer de gir, desto mer har de! (Rainer Maria Rilke)


Hvem er vel fattig når noen elsker ham (henne)? (Oscar Wilde)


På gaten traff jeg en svært fattig mann som var forelsket. Hatten hans var gammel, jakken hans var slitt, frakken hans hadde hull på albuene, vannet rant tvers gjennom skoene - og stjernene lyste rett inn i hans sjel. (Victor Hugo)

*

Soulmates


https://www.youtube.com/v/x-SP1_7VAJM

Behovet for overgivelse er et av kjærlighetens store paradokser. Overgivelse kan synes som å gi opp. Eller gi etter. Men i virkeligheten blir vi sterkere når vi aktivt velger å gjøre oss selv sårbare. Vi blir styrket når vi deler vårt innerste med et annet menneske, tibyr ham eller henne vårt hjerte, vår sjel, vårt liv. Overgivelse er en frivillig handling.

En hellig tillit. (Ellen Sue Stern)


Kjærligheten beseirer tiden. For to elskende kan et øyeblikk være en evighet, evigheten kan være et sekund. På tvers av tidens barrierer og den endelige skjebne holder kjærligheten ut. For den elskede, enten fraværende eller tilstedet, er alltid i hjertet og sinn. Fravær gjør ikke kjærligheten mindre.... (Mary Parrish)


Kjærligheten er som skyene på himmelen før solen kom frem. Du kan ikke berøre skyene, du vet det; men du kjenner regnet og vet hvor mye blomstene og den tørste jorden setter pris på det etter en varm dag. Du kan ikke berøre kjærligheten heller, men du kjenner den gode følelsen den bringer med seg. (Anne Sullivan).


Noen ting ser du med øynene. Andre ting ser du med hjertet.

(mammaen til Lillefot)


"If you want your children to be intelligent, read them fairytales. If you want them to be more intelligent, read them more fairytales. (Albert Einstein)


"Feels like home"

https://www.youtube.com/v/Gr_8RKbG2DM

EN PLASS I SOLEN


En deilig sommerdag.

En blomstereng av løvetann og tusenfryd

og knollerteknapp.

En livsglad jentunge

med bare føtter, fletter og blomsterkrans.

En lyseblå himmel

og en strålende opplagt sol

smiler ned mot barnet

som sitter fornøyelig i gress og blomster

oppslukt av alle naturens skatter.

Glemt er alle hverdagens sorger.

Igjen er bare nysgjerrig, barnlig tillit og glede over livet.

Hennes egen lille plass i solen.

Hennes paradis på jord.

(Lene Rose, Copyright)


Become the light you are!


"Hvis bare alle mennesker kunne se

hvor uendelig vakre de er innerst inne,

ville ingen hatt behov for å gjøre noe vondt

og vi ville hatt fred i verden..."

(Lene Rose, Copyright)