Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Rose Spirit Medicine

Healing power within

MY BACKGROUND

"Never ever, NEVER(!), let anybody kill your vibe

or dim your light.

Because that is who you truly are!

Fight for you!

(Lene Rose)

Lene Rose

"When you arrive at the end of the familiar light,

and its time to take a step into the dark, unknown,

one of two scenarios will happen;

You will either get a solid ground to stand on,

or you will learn to fly"

My sweet little, brave robin-baby Pearl, that I was lucky enough to learn to fly, after falling out of his nest, hurt and with severe fever left to die<3


I am a childlike, lover of life, organic living mum.

I have lived through 46 memorable summers, have been a therapist for 20 years, and have been educated in both the traditional healthcare system and in the holistic, natural world.


Compassion, love, justice, healthy boundaries, sacred trust and truth are the 6 solid rocks I live by ,and they are also mirrored in my work.


I paint, write song lyrics, poems, life-philosophical fairytales and love to get lost in nature shooting pictures of our beautiful Mother Earth. I played soccer for 12 years. Have personal experience with magical, natural birth, organic lifestyle for 19 years, and to work through and raise from dark-heavy, traumatic, soul-shaking, heartbreaking life-crises.


There is a native american saying: "If your never have tears in your eyes, there will never be a rainbow in your soul...."


Education


Physical Therapist, official certified (Høgskolen i Oslo), 4 years

Nutritionist (Institutt Optimal Næring Danmark), 3 years

Master Herbalist Certification Program- ongoing 2,5 years


Mentorship


Sacred Plant Spirit Medicine Mentorship Program- 7 months

Shamanic Practitioner Mentorship - 2 years


Shorter education and courses:


The wisewoman path -woman as healer - 12 months

Magical Plant Spirit Herbalism - 9 months

Intuitive Plant Spirit Medicine/Shamanism - 12 weeks

Wildcraftig & botany - 12 weeks

Teaching of Grandmothers - Land Honoring Practices - 8 weeks

Healing Core-trauma with the white wolf - 9 weeks

Healing With the Ocean/Sea-magic- 8 weeks

Plantmagic of the moon - 8 weeks

Incan Shamanism - Seven Foundation Certification - 7 weeks

Shamanic Herbalism; Pathway One - 7 weeks

Shamanic Herbalism; Pathway Two - 7 weeks

The feminine way of plant medicine - 7 weeks

Understanding plants; What a plant know - 7 weeks

Awaken your rythm - healing through drumming - 7 weeks

Chakradance to change your life - 7 weeks

Aboriginal Selfhealing - 7 weeks

Heal into love/chakrahealing - 7 weeks

Sertifisert Flower Therapy Healer - 7 weeks

Drum Healing - 6 weeks

Have you asked the trees? Shamanic three medicine - 5 weeks

Wild Soul Woman - initiation and journeying into

the heart of your untamed self - 5 weeks

Herbal Medicine Making - 5 weeks

Connecting with the fairy Realm - 5 weeks

Spirit Guide Coach - 5 weeks

Sertifisert i Shamanic Healing av International Alliance of holistic therapies - 150 hours

Flower and vibrational essence practitioner, 150 hours

Shamanic Energy Medicine - 3 weeks

Antistress-therapy/massage, 1 week intensive

Lymphatic drenage, 1 week instensive

.

Weekendcourses:


Certified Baby Massage Instructor

Certified Shamanic Coach

Alchemical Chocolate (TM) Practitioner

Certified Natural Musician Set 1

Certified in Edible Flowers Herbalism

Certified Crystal healer practitioner International Association of therapists

Certified in Rose-healing Alchemy

Forest-Bathing

Awaken Your inner Shaman

Communication with animals and nature

Vision Quest through luminous shamanic dreaming

Shamanic journey - a way to inner wholeness

Become a bridge between the worlds

Royal hummingbird Medicine

Create a butterfly garden

Fairy Tree Spirits/Faery Flora Empowerment

Green triology

Herbalism; identify and harvest medicinal plants

Plant Spirit Medicine for healing trauma

Herbs for personal power

Cherokee Medicine

Chakradance and meditation for spiritual freedom

Flower reading

Herbs for the heartgate

Energy healer training 1 & 2

Chakrahealing with essential oils and ritual

Chakrahealing Masterclass

Crystalhealing and chakra

Vitamin/Mineral-therapy and Hairmineralanalysis

Indisk Ayurvedic medicine

Bach Flower Essence Medicine

Herbal Therapy

Triggerpoints and Stretching

Active Back - Shool

Physical Therapy after breastcancer-operation

Burn-out; the way back

Spa Pedicure

and many more....


Jeg har 18 års erfaring fra egen klinikk med fysioterapi, naturterapi og trening (aerobic, styrke og yoga). 2 års erfaring fra sykehus og kommunehelsetjeneste med nevrologi/slagrammede, ortopedisk/kirurgisk avdeling, hjerte/lungeproblematikk, psykomotorisk fysioterapi, ergonomi, belastningslidelser, barselgrupper, motorisk utvikling hos spedbarn og barnehage-/skolebarn, funksjonshemmede barn/unge, amputasjoner, brystkreftopererte, spiseforstyrrelser og overgrep. Tidligere instruktør i hjerte- og lungeforeningen.


Har vært Frilans kursholder i motivasjon, helse og trening for bl.a Aetat ”Tilbake i arbeid”, NVH Konsult. 3,5 år deltidsmedarbeider i helsekostbutikk, 6,5 år fulltid som butikkselger av økologisk mat, 1 år fulltid som sekretær, 3 år deltid som sekretær i butikkutvikling og 4 år deltidsmedarbeider i interiørbutikk.

Vaskejobber og lagerarbeid.


” It takes courage to grow up and become who your truly, deeply are!"

(E.E Cummings)

" Sunnhet er vår fødselsrett.

Det er den fullkomne forening

mellom sjel, sinn og kropp.

Det er ikke et uoppnåelig ideal,

men noe så enkelt å naturlig

at mange av oss har oversett det.”

(Dr. Edward Bach)

Nothing is impossible. The word itself says

"I am possible"!

Like Walt Disney, I am also a true believer of that our deepest, true and real good wishes and dreams can come true, if we only are brave enough to chase them. Nelson Mandela once said; "Its not the darkness in us we fear, it is the light!"

Why shouldnt we all sparkle?

*

Let Your Soul Shine!!!!!

"For those who travel for love, 1000 miles are not longer than one..."

(Japanese saying)

"One rose can make a garden!"

Et verdig liv

Når ingen ser deg,

se innover i deg selv.


Når ingen hører deg,

lytt til din egen indre stemme.


Når ingen tror på deg,

tro på deg selv.


Når andre ler av deg,

smil innvendig

over deres umodenhet og manglende selvinnsikt.


Når ingen kjemper for deg,

finn din egen styrke

og du vil finne en tillit, trygghet og kjærlighet

som er så stor at den er ordløs....


Du vil forstå at du har fredfulle og kraftfulle engler i ryggen,

som støtter deg, bærer deg og hjelper deg

med å reparere din egne vinger

så du kan fly igjen.


EKTE frihet, og verdighet, kommer INNENFRA,

når du er i kontakt med og utstråler

hvem du EGENTLIG er.........

(Lene Rose, Copyright)

"Livet er på mange måter som leire......

Vi får alle utdelt en bit, en liten leirklump,

og så er det opp til deg selv om du ønsker å kaste den,

tråkke på den, irritere deg over den, være frustrert over den,

ikke se noen verdi i den......

Eller du kan ta leirklumpen kjærlighetsfylt i hendene dine,

puste den inn, lytte til den, smake på den, kjærtegne den, utforske den,

og skape noe vakkert som du kan være stolt av.....

Ditt liv - i dine hender. Omfavn det!

Form det etter dine drømmer. Lev det!

Du er kunstneren i ditt eget liv.....

Våg å gå dine egne veier....

Å gå gjennom livet på en slik måte

at når du snur deg og ser tilbake,

kan være skikkelig stolt av de fotsporene du har etterlatt deg....

fordi du har våget å være deg selv og vært tro mot hjertet ditt!"

(Lene Rose, Copyright)

*

Disclaimer: Husk at alle er ansvarlig for egen helse, egen kropp og egne helsevalg. Informasjonen på disse sidene er kun ment å inspirere og informere om mine behandlingsformer og min reise i naturmedisinens verden, mine erfaringer og min visdom og kunnskap om kropp, sjel, sinn og helse. Dette er ikke ment å være erstatning for noen annen behandling eller rådgivning/konultasjon fra verken konvensjonell medisin/helsevesen eller andre holistiske- og naturterapeutiske retninger. Ingen har lov å garantere et annet menneske helbredelse eller å love at den behandling en tilbyr vil virke eller at det er den eneste rette metode, det har heller ikke jeg lov til Det som er sant og rett for meg trenger ikke være sant og rett for deg!